Strafferetspleje

Her en del forordninger og love fra 1600-tallet til 1800-tallet. Der vil med tiden komme mange flere. En del er nogle man har hørt om, men ikke stiftet nærmere bekendtskab med.

De gamle dokumenter er skannet fra diverse bøger og derefter OCR-behandlet. I dette afsnit har jeg valgt at tilføje andre offentliggjorte dokumenter, med tilknytning til det aktuelle emne.Forordning om en Inqvisitions- Commissions Indretning i Tyvs-Sager. 1686 - 1772
Forordningen fra 1771 var en af Struenses sidste.

Forordning om Skudsmaal og Løfter for Ægteskabs-Trolovelser og vielser. 1695.

Forordning om grove Morderes Straf (i Danmark og Norge) 1697 - 1758.

Forordninger Om Delinqventers Henrettelse og Begravelse 1737, 1791.

Forordning anl. hvorledes de Informatores, som besvangre i Uære beligge
de dem til Undervisning anfortroede Pigebørn, skulle straffes. 1745.


Delinqventers Afstraffelse 1767.

Forordning anl. hvorledes Ungdommen som førend deres Konfirmation
og imidlertid de dertil præpareres, begaa Leiermaal, skal anses og straffes. 1745.


Foranstaltninger mod slavehandel 1835.

Straf i straffen 1850.

Forbedringshus 1857, 1861.

Almindelig borgerlig Straffelov. 1866.

Straffearbejde i Fællesskab 1873.Opdateret d. 16.7.2009